Ben Wasser

Ben Wasser woont en werkt op de Tiengeboden in de Ooijpolder bij Nijmegen. Het polderlandschap en de oude steenfabrieken met hun tasvelden ter weerszijden van de grote rivieren blijven voorname thema’s in zijn schilderwerk. Vanaf 1980 tevens periodiek werkzaam in de Berry, de streek rond Bourges in midden-Frankrijk. Daar vond hij een andere ruimtelijkheid in het glooiende landschap met het goud van de uitgestrekte graanvelden en de tegen de heuvels van Sancerre opklimmende wijngaarden.
Sinds 1990 is het Friese en Groninger landschap daarbij gekomen. Ook daar is immers nog ruimte zo ver als het oog reikt. In ieder sereen en open landschap vindt hij trouwens zijn inspiratie bij zijn pogingen die ruimte en rust te vangen binnen het strakke kader van paneel of doek. Om de specifieke atmosfeer van het moment zo goed mogelijk vast te leggen, werkt hij bij voorkeur op locatie.
In Galerie De Pook te Delden laat hij een selectie uit voornamelijk de Franse landschappen zien.

Ben Wasser studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit van Nijmegen.
– Tijdens die studietijd medeoprichter van de studentenschilderkring TORS. Daar leerde hij het vak van de Nijmeegse kunstschilder Toon Vijftigschild, lid van de toenmalige Liga Nieuwe Beelden aan wie de Karel de Grote-prijs werd toegekend.
– Gedurende een vijftal jaren hoofdredakteur van het Nijmeegs Universiteitsblad NUB en redakteur van het tijdschrift Te Elfder Ure waarin voornamelijk publicaties over beeldende kunst en literatuur.
– In de zeventiger jaren lid van het aktiecomité Groenlanden dat zich met succes inzette voor het ongeschonden behoud van de door de plannen tot Waalverlegging bedreigde Ooijpolder en een veiliger vaart op de rivier.
– Tot 1988 leraar Nederlands in het voortgezet onderwijs en redakteur van het Weekblad van het Nederlands Genootschap van Leraren NGL evenals medewerker voor de buitenlandse betrekkingen.

-Vanaf 1988 fulltime schilderaktiviteiten naast blijvend publicistisch werk op literatuurhistorisch en cultuurhistorisch gebied, waaronder een drietal monografieën.

Exposities binnenland:

1972 en 1979 Besiendershuys, Nijmegen
1984 Nijmeegs Museum (groeps)
1989,’93en’97 Kerkje van Persingen
1991 Kasteel Wijchen
1995 Centrum Beeldende Kunst,Nijmegen
1996 Galerie Van Schaik, Driebergen
1998 Kerkje van Aerdt, Lobith
2001,2004,2008 Kerkje van Persingen
2002 Galerie De Pook, Hengelo
2003 Galerie Richards, Groningen en Galerie Pronkkoamer,Saaksumhuizen
2005 Museum Freriks,Winterswijk
2006 Galerie Goutem, Leeuwarden en Galerie de Pook, Delden
2008 Noordelijk Kunsthof, Appingedam (groeps)
2009 Museum De Scheper, Eibergen
2011 Molen Adam, Delfzijl, Buitenplaats Noordkust, Pieterburen en Galerie De kleine Hoogstraat, Leeuwarden
2012 Galerie de Pook, Delden

Exposities buitenland:

1990 Maison de la Culture, Desertines
1994 Abdij van Noirlac
1995 Valençay Art Galerie
1996 Tour St-Nicolas, Paray-le-Monial
1997 Maison des Associasions,Sancerre
1999 Galerie Herouet, Parijs
2003 Chateauroux, Hôtel de Ville
2005 Hôtel de Vilaine, La Châtre
2007 Château des Stuarts, Aubigny
2008 Orangerie, Saint Amand-Montrond
2010 Chapelle Saint-Denis, Digoin

EXPOSITIES IN DE POOK

1 september 2019 t/m 30 november 2019
1 april 2012 t/m 27 mei 2012

IN DE UITLEEN

1457 1
1457
1225
1225