expo Wiegen den Uyl

3 maart 2019 t/m 14 april 2019

In de filosofie van Wiegen den Uyl speelt het wordingsproces en de voortgaande beweging een belangrijke rol. Aan de hand van stollingsprocessen en met gebruikmaking van figuratieve vormelementen, gaat hij al schilderend en tekenend op zoek naar het fenomeen “wording” en de “Essentie” daarvan. Je kunt zijn schilderijen zien als een soort scan opname. Ze vormen dwarsdoorsneden of momentopnamen van het proces dat hem bezig houdt. Met zijn figuratie wil hij niet te dwingend zijn. De vormen kunnen gezien worden als levende wezens, maar of deze dierlijk of menselijk zijn, laat hij in het midden.
Wiegen den Uyl bouwt zijn schilderijen op in lagen en waar nodig of mogelijk reageert hij op de onderlagen. Zijn werken op papier zijn directer en minder gelaagd.

SELECTIE UIT DE EXPO